Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 
Na podstawie § 2  ust. 1  Uchwały nr  53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w roku akademickim 2019/2020  powołana została Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:
1.Dr hab. Katarzyna Ognik prof. uczelni – Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodniczący Komisji
2.Dr hab. Paweł Glibowski prof. uczelni – dyscyplina Technologia żywności i żywienia        
3.Dr hab. Aneta Nowakiewicz prof. uczelni – dyscyplina Weterynaria
4.Prof. dr hab. Halina Smal – dyscyplina Rolnictwo i ogrodnictwo
5.Dr hab. Bożena Kiczorowska prof. uczelni – dyscyplina Zootechnika i Rybactwo
6.Mgr Agnieszka Czarnecka – Lektor  języka angielskiego
7.Mgr Daniel Opydo – Lektor języka angielskiego 
8.Mgr inż. Urszula Polak – Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej 
 
 
Zadania Komisji Rekrutacyjnej określa Uchwała nr  53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie