Konkurs z zakresu energetyki i ochrony środowiska EKOinnowatorzy

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepsze inicjatywy studenckie z zakresu energetyki i ochrony środowiska – EKOinnowatorzy. Konkurs kierowany jest do studentów uczelni wyższych reprezentujących koła naukowe i inne organizacje studenckie. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej wartości 15 000 zł.

 

Konkurs EKOinnowatorzy obejmuje 2 obszary tematyczne: ENERGIA i ŚRODOWISKO. Dla każdego z obszarów wydzielone zostały dwie kategorie konkursowe: konkurs na najlepszy projekt studencki oraz konkurs na najbardziej kreatywny pomysł stanowiący  rozwiązanie zadania problemowego.
 
Konkurs podzielony jest na cztery etapy. Trzy pierwsze etapy zrealizowane zostaną w trybie online, natomiast czwarty etap (Uroczysta Gala Finałowa) odbędzie się 15 listopada 2019 r. w wyjątkowym miejscu – na Kopcu Kościuszki w Krakowie.
 
15 maja – 15 lipca 2019 — Etap I: Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie
31 lipca 2019 — Ogłoszenie wyników I etapu – wyłonienie przez Komisję Konkursową 20 najlepszych zgłoszeń
1 października – 31 października 2019 — Etap II:  Głosowanie internetowe na najlepszy projekt studencki
1 października – 15 listopada 2019 — Etap III: Cykl warsztatów online dla zespołów zakwalifikowanych do 2, 3 i 4 etapu konkursu
15 listopada 2019 — Etap IV: Uroczysta Gala Finałowa na Kopcu Kościuszki w Krakowie – prezentacja zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród
 
Udział w konkursie jest bezpłatny!
Dalsze szczegóły na stronie internetowej www.ekoinnowatorzy.pl.