MINIATURA 3 – zakończenie naboru 30.09.2019

Centrum Nauki przypomina iż trwa nabór w konkursie MINIATURA 3. Badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze – takie między innymi działania naukowe będą mogły zostać zrealizowane. Celem "małych grantów" jest umożliwienie naukowcom stawiania pierwszych kroków w systemie grantowym.


Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się o inne formy finansowania. W konkursie mogą składać wnioski badacze posiadający stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA wynosi 20 mln zł.

 

NCN zwraca uwagę, że w konkursie MINIATURA 3 zmodyfikowano zarówno warunki, jakie musi spełnić osoba realizująca działanie naukowe, jak i katalog ograniczeń w występowaniu z wnioskami w pozostałych konkursach NCN. Osoba wskazana we wniosku jako realizująca działanie nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Warunek ten obowiązuje do momentu, aż decyzja dotycząca wniosku rozpatrywanego w konkursie MINIATURA 3 stanie się ostateczna. Szczegółowe warunki konkursu można znaleźć tutaj.

 

UWAGA: Nabór wniosków prowadzony jest do 30 września 2019 roku.

 

źródło: ncn.gov.pl