Jubileusz 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii

12 i 13 czerwca 2019 r. Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie świętował Jubileusz 75-lecia działalności.

 

 

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednym z najstarszych w powojennej Polsce. Wywodzi się z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej utworzonego 23 października 1944 r.
 
W skład Wydziału wchodzi 11 jednostek organizacyjnych, w tym 2 instytuty oraz 9 katedr. Pracuje w nich 132 nauczycieli akademickich, w tym 38 z tytułem naukowym profesora, 7 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, 5 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 55 adiunktów ze stopniem doktora, 9 starszych wykładowców oraz 18 asystentów ze stopniem doktora lub magistra. Stan kadrowy Wydziału uzupełnia 60 pracowników naukowo-technicznych i robotników.
 
Wydział posiada pełne prawa akademickie, w nadawaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska, a w ostatniej ocenie parametrycznej uzyskał kategorię A. 
 
 
W trakcie uroczystości dziekan Wydziału prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk zaznaczył, że jednostka skupia się na postępie biologicznym, technologicznym i naukowym we właściwych dla siebie obszarach badawczych. Pracownicy Wydziału postrzegają rolnictwo jako kluczowy dla cywilizacji element udoskonalając rośliny, przywracając wymarłe geny i wdrażając osiągnięcia aplikacyjne. Prowadzą badania na rzecz ochrony środowiska oraz tworzą rozwiązania patentowe. Wydział posiada 24 patenty krajowe oraz 15 zagranicznych, w tym 1 nadany przez Europejski Urząd Patentowy. 
 
JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wyraził szacunek i uznanie dla Wydziału, a prof. dr hab. Marian Wesołowski  przytoczył słowa prof. dr. hab. Stefana Lewickiego nazywając wydział najistotniejszym w rejonie wschodniej Polski. 
 
 
 
W trakcie uroczystości w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wicewojewoda Roman Gmitruczuk wręczył odznaczenia za zasługi dla rolnictwa. Medalami „zasłużony dla rolnictwa” uhonorowani zostali: dr hab. Sylwia Andruszczak, śp. prof. dr hab. Inż. Marek Ćwintal, dr hab. Maria Chrząstek, prof. dr hab. Daniela Gruszecka, prof. dr hab. Barbara Kołodziej, prof. dr hab. Wanda Kociuba, dr hab. Piotr Kraska, prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski, dr Michał Nowak, dr hab. Sylwia Okoń, dr Edyta Paczos-Grzęda, prof. dr hab. Barbara Sawicka, dr hab. Danuta Sugier oraz dr hab. Teresa Wyłupek. 
 
Przyznano także odznaczenia Prezydenta miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka. Medal Unii Lubelskiej otrzymali prof. dr hab. Edward Pałys, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski oraz prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Medalem Prezydenta Miasta Lublin uhonorowani zostali: prof. dr hab. Ryszard Baryła, prof. dr hab. Wiesław Bednarek, prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys, prof. dr hab. Czesław Szewczuk, prof. dr hab. Andrzej Woźniak, dr hab. Leszek Rachoń, dr hab. Halina Lipińska, prof. dr hab. Wanda Harkot oraz mgr inż. Małgorzata Gośniak. 
 
 
 
Gratulacje i serdeczne życzenia pomyślności i wielu sukcesów złożyli dziekani innych Wydziałów UP w Lublinie, dziekani Wydziałów Rolniczych innych polskich uczelni, dyrektorzy instytucji i ośrodków współpracujących z Wydziałem Agrobioinżynierii UP w Lublinie oraz przedstawiciele jednostek samorządowych.
 
 
Obchody jubileuszy 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii połączone były z międzynarodową konferencją naukową „Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki”, której tematyka poruszała zagadnienia związane z rolnictwem, biogospodarką czy gleboznawstwem.  
 
 
Jubileusz zakończył się uroczystą kolacją w restauracji Etiuda. Dla gości przygotowany był wspaniale zdobiony tort.
 
 
Fot. Maciej Niedziółka, Paweł Michalski / DPUiWM