Uniwersytet Przyrodniczy coraz wyżej w rankingu “Perspektyw” – Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Gazeta Wyborcza

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w tegorocznym rankingu "Perspektyw" dotyczącym uczelni skoczył do góry i uplasował sie na 42 pozycji. "Odnotowaliśmy znaczący wzrost, który jest wynikiem szeregu działań podjetych w ostatnich trzech latach m.in. usprawniających organizację uczelni, pozyskiwania środków finansowych na badania, uzyskania w ostatniej ocenie parametrycznej wysokiego wyniku oraz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia."- podkreśla JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Jest to wynik podjętych w ostatnich trzech latach działań mających na celu usprawnienie wewnętrznej organizacji i umiędzynarodowienia uczelni… Nie bez znaczenia są także starania w celu powołania kierunków anglojęzycznych, przez co zwiększyła się liczba studiujących obcokrajowców… Jesteśmy także liderem w skali kraju wśród uczelni przyrodniczych w uzyskaniu największej liczby stypendystów MNiSW" – wylicza mgr Iwona Pachcińska, rzecznik UP w Lublinie.

 

kurierlubelski.pl, 12.06.2019 r.

dziennikwschodni.pl, 12.06.2019 r.

wyborcza.pl, 12.06.2019 r.