Jak zatrzymać absolwenta w Lublinie? – mgr inż. Dorota Piekutowska dla Programu TVP “Zdarzenia”

O sposobach zatrzymania absolwentów w Lublinie dyskutowano na antenie TVP3 Lublin, w Programie TVP "Zdarzenia". Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wystąpiła mgr inż. Dorota Piekutowska – kierownik Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami, która podkreśliła że Uczelnia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom, poprzez tworzenie kierunków nauczania zapełniających lukę na rynku pracy, jak np. mleczarstwo.  

 

 

 

materiał filmowy TVP3 LUBLIN, Program "Zdarzenia", 12.06.2019 r. (wypowiedź, czas od 00:09:22 oraz 00:28:23)