Konferencja Naukowa „Zatrucia pokarmowe stałym zagrożeniem zdrowia publicznego”

31 maja 2019 r. w auli Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP Lublinie odbyła się doroczna konferencja naukowa Sekcji Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW pt.: „Zatrucia pokarmowe stałym zagrożeniem zdrowia publicznego”. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. W konferencji wzięło udział 194 uczestników, w tym pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedstawiciele 8 krajowych ośrodków naukowych oraz studenci.  

 
 
W części merytorycznej konferencji, której przewodniczył kierownik Sekcji i Katedry prof. dr hab. Krzysztof Szkucik wygłoszono następujące referaty:
  • prof. dr hab. Artur Rzeżutka (PIWet-PIB w Puławach): Wirusy – ciągle niedoceniane zagrożenie związane z żywnością;
  • dr hab. Kinga Wieczorek, prof. nadzw. (PIWet-PIB w Puławach): Campylobacter jako dominujący czynnik etiologiczny zatruć pokarmowych u ludzi;
  • dr hab. Jarosław Bystroń, prof. nadzw. (UP we Wrocławiu): Bakterie z rodzaju Arcobacter – nowym zagrożeniem bezpieczeństwa żywności;
  • prof. dr hab. Jacek Osek (PIWet-PIB w Puławach):  Zakażenia pokarmowe wywoływane przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae;
  • dr Joanna Wojtacka (UWM w Olsztynie): Clostridium spp. jako znane i nowe zagrożenie zdrowia publicznego;
  • prof. dr hab. Jacek Bania (UP we Wrocławiu): Listeria monocytogenes – patogen wewnątrzkomórkowy;
  • prof. dr hab. Jacek Szczawiński (SGGW w Warszawie): Zatrucia gronkowcowe – przyczyny i zapobieganie;
  • dr n. med. Małgorzata Sadkowska-Todys (NIZP-PZH w Warszawie): Postępowanie epidemiologiczne w ogniskach zatruć pokarmowych.

 

Sesja dofinansowana była przez: Vet-Agro Sp. z o.o. w Lublinie, Biowet Puławy Sp. z o.o. i BioMaxima S.A. w Lublinie. W trakcie konferencji jej uczestnicy mieli możliwość degustacji produktów mlecznych produkowanych przez OSM w Bychawie. 

 

[ Galeria zdjęć ]

 

Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM