Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczestnikiem “III Wojewódzkiego Dnia Pola”

6 czerwca 2019 roku w Krasnymstawie odbył się III Wojewódzki Dzień Pola połączony z konferencją „Od Tradycji, poprzez Nowoczesność, po Innowacje”, w obchodach którego wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Przedmiotem konferency była między innymi tematyka z zakresu procesów produkcji roślinnej, środowiska glebowego, agrotechnik i sposobów upraw.

 

 

W trakcie wydarzenia swoje stoisko z prezentacją Produktów Regionalnych mieli prodziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki dr hab. prof. nadzw. UP Jolanta Król, uczestnicząca w realizacji proejktu BIOSTRATEG oraz pracownicy Zakładu Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych.

 

 

 

Promocją Uczelni na obchodach wydarzenia zajmowali się dr Paweł Michalski oraz mgr Ilona Stańczak z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej oraz studenci uczestniczący w programie Ambasador Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

 

Fot. Paweł Michalski / DPUiWM