Konferencja naukowa „Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności funkcjonalnej”

Zapowiedź konferencji:

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej

„Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności funkcjonalnej”  
organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

w dniach 5-7 czerwca 2019 r.

Program Konferencji związany jest z projektem 
„Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” 
finansowanym przez NCBiR ze środków Programu BIOSTARTEG 
i realizowanym m.in. 
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

program ]

zdjęcia i montaż: Maciej Niedziółka / DPUiWM