O badaniach nad ruchem turystycznym prof. dr hab. Bogusław Sawicki oraz dr Anna Mazurek – Kusiak dla Programu Login: Nauka

Katedra Turystyki i Rekreacji prowadzi badania dotyczące rozwoju obszaru turystycznego w naszym kraju. Nowy grant jest związany z badaniem empirycznego modelu zachowań turystów na rynku usług biur podróży. Prof. dr hab. Bogusław Sawicki informuje: "W Katedrze prowadzimy badania dotyczące turystyki seniorów, tzw. silver turystyki. Inne badania związane są z osobami niepełnosprawnymi, z ich rekreacją, ale także ich rehabilitacją. Zajmujemy się tym od strony ekonomicznej, turystyka jest nie dyscypliną samodzielną, ale indyscyplinarną nauką." Jednostka współpracuje z innymi uniwersytetami, biurami turystycznymi. "Na początku zajmowałam się jakością usług w turystyce. – mówi Dr Anna Mazurek-KusiakDrugi obszar badań to zastosowanie turystyki na obszarach cennych przyrodniczo i na obszarach wiejskich…. kolejnym obszarem badań jest popyt na usługi turystyczne." Rozmówczyni podkreśla, że turysta jest specyficznym konsumentem, ponieważ zakup oferty wiąże się z pewnym ryzykiem, produkt jest przysłowiowym kotem w worku.

 

więcej szczegółów w Programie Login: Nauka (czas od 00:06:25)