Zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. księgowości

 


Kwestura UP poszukuje osoby

z grona pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

do zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. księgowości

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej roczny staż pracy
 • wiedza z zakresu przepisów podatkowych oraz znajomość zasad rachunkowości

 

Wymagania dodatkowe:

· preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne

· znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel

· znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

· bardzo dobra organizacja pracy własnej

· umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu

· samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań 

 

Główne obowiązki:

 • weryfikacja dokumentacji księgowej
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę operacji bankowych oraz księgowych (krajowych i zagranicznych)
 • wprowadzanie i wczytywanie do elektronicznego systemu bankowego przelewów i autowypłat

· dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych

 • bieżąca analiza zapisów księgowych oraz uzgadnianie prawidłowości sald kont księgowych
 • księgowanie kosztów i przychodów projektowych
 • uzgadnianie sald księgowych prowadzonych projektów
 • rozliczanie księgowe projektów finansowanych środkami krajowymi i zagranicznymi
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań

· Księgowanie faktur wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przygotowywanie zestawienia dla potrzeb VAT

· Sprawdzanie kompletności dokumentów eksportowych i dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów pod kątem wymogów ustawy o podatku VAT, a w przypadku stwierdzenia braków, kompletowanie tych dokumentów

 

Wymagane dokumenty:

· list motywacyjny

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

/Data i podpis/”

 

 

Zainteresowane osoby proszone są o  przesłanie lub złożenie listu motywacyjnego do Sekretariatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin p. 261. w kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. księgowoścido dnia 10 czerwca 2019 r.  W razie pytań należy kontaktować się z Zastępcą Kwestora  – tel. 81 445 65 67.