Nasza reprezentantka na międzynarodowym sympozjum pt. Mechanisms of Animal Behaviour

29 maja 2019 r. w centrum dydaktyczno-naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się kolejna, szósta już edycja międzynarodowego sympozjum dotyczącego mechanizmów zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania pt. Mechanisms of Animal Behaviour. 

 

Nasz Uniwersytet reprezentowała dr hab. Monika Budzyńska z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wygłaszając wykład „Ocena behawioru koni w aspekcie ich użytkowania i dobrostanu”.

 

 

Sympozjum poświęcone było aplikacyjnym zagadnieniom w zakresie mechanizmów zachowania zwierząt towarzyszących, gospodarskich, laboratoryjnych i dzikich. Podczas konferencji zaprezentowano serię bardzo interesujących wykładów zagranicznych i krajowych prelegentów: dr Tristram Wyatt, dr Manuel Mengoli, lek. wet. Martyna Woszczyło, dr Ksenia Meyza, mgr Andrzej Kłosiński, inż. Kinga Stępniak.