Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską GPW w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego i Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 
W Konkursie na pracę magisterską i licencjacką mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Termin zgłaszania prac upływa 30 września 2019 r.
 
 
Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymają następujące nagrody:
  • za najlepszą pracę magisterską — nagroda pieniężna w wysokości 6.000 zł;
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace magisterskie — 3.000 zł.
Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymają nagrody:
  • za najlepszą pracę licencjacką — nagroda pieniężna w wysokości 4.000 zł;
  • za dwie kolejne, wyróżnione prace licencjackie — 2.000 zł.
 


Oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Prezesa Zarządu GPW. Przy ocenie prac pod uwagę brany jest jej poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językowa. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w IV kwartale roku 2019, kiedy to też odbędzie się uroczyste wręczenie nagród wszystkim wyróżnionym.
 
 
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem mailowym: