Uroczystość wręczenia Studenckich Stypendiów Marszałka Woj. Lubelskiego

30 maja 2019 r. o godz. 12:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się uroczystość wręczenia Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych stypendystów znalazło się 38 studentów i studentek naszej Uczelni.
 
Stypendia przyznawane są studentom do 26. roku życia zamieszkałym w województwie lubelskim, którzy uzyskali stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni oraz którzy posiadają osiągnięcia w co najmniej trzech obszarach aktywności studenckiej jak np. publikacje naukowe, praca w kołach naukowych uczelni czy działalność popularnonaukowa.
 
Uwzględniając dane dotyczące liczby studentów, podawane przez Główny Urząd Statystyczny oraz strony lubelskich Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zajmuje drugie miejsce w procentowej klasyfikacji liczby stypendystów względem ogólnej liczby studentów. Wyprzedza go jedynie Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Kolejne miejsca przypadają odpowiednio Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnice Lubelskiej oraz Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu.
 
 
Oto pełna lista wyróżnionych:
Behawiorystyka Zwierząt: Kamila Janicka, Daria Maria Jaskólska
Bezpieczeństwo Żywności: Agata Satowska
Bioinżynieria: Patrycja Chabroszewska, Kamil Cezary Drabik, Patrycja Anna Skowronek,
Biotechnologia: Ilona Drąg, Katarzyna Grażyna Nabielec
Dietetyka: Karolina Angela Czaban, Kinga Katarzyna Głaszewska, Karolina Jachimowicz
Doradztwo w Obszarach Wiejskich: Edyta Monika Jakimiec, Sylwester Szymon Walczak
Geodezja i Kartografia: Katarzyna Małgorzata Kryszak, Weronika Kusek
Gospodarka Przestrzenna: Adam Jacek Miedzwiecki
Leśnictwo: Mateusz Jarmuł, Agata Karolina Klimczak
Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna: Łukasz Kaca
Ochrona Środowiska: Sylwia Paluch
Rolnictwo: Wojciech Biszczak
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: Patryk Krystian Ostanek
Transport i Logistyka: Jakub Kalinowski
Weterynaria: Marcin Bany, Danuta Maria Dąbrowska, Jakub Kazimierz Grzebień, Dagmara Maria Kuca, Marta Maria Margiel, Paweł Piotr Niejadlik, Katarzyna Pomykacz, Katarzyna Sadowska, Paweł Piotr Suliga, Ewa Zabłocka, Katarzyna Żondełek
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Patrycja Justyna Bicka, Paulina Pilaszkiewicz
Zootechnika: Paulina Główka, Krystian Strojny
 
 
W uroczystości studentom towarzyszyli Prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska oraz prof. dr hab. Marek Babicz.
 
 
W imieniu wspólnoty akademickiej serdecznie gratulujemy i cieszymy się wspaniałymi sukcesami naszych Studentów.
 
 
Fot. Maciej Niedziółka, Paweł Michalski / DPUiWM

 

materiał filmowy TVP 3 Lublin, "Panorama Lubelska" 30.05.2019 r.  czas od 00:03:21, wypowiedż studentki dietetyki, czas od 00:03:56