Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Prezes Rady Ministrów może przyznać w danym roku nie więcej niż 45 nagród, z tego nie więcej niż:
1)25 nagród za wyróżniające się rozprawy doktorskie;
2)10 nagród za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;
3)10 nagród za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie internetowej Konkursu Premiera — >
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów regulujące zasady przyznawania nagród –>
 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464