Nabór wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA konkurs 2019

Centrum Nauki informuje, że 20 maja 2019 r. NCBR uruchomił nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Nazwa konkursu: EUREKA – konkurs 2019.

Cel konkursu: Wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Termin naboru wniosków: 20.05.2019 – 23.09.2019 godz. 14.00 CET

Budżet NCBR: 4 mln zł

Więcej informacji oraz dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA można znaleźć na stronie www NCBR –>


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464