Pracownicy Katedry Ekonomii i Agrobiznesu oraz Katedry Zarządzania i Marketingu wyróżnieni przez amerykańskie stowarzyszenie IBIMA

W dniach 10-11 kwietnia 2019 r. w Granadzie (Hiszpania) zorganizowana została 33 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia IBIMA. Troje pracowników reprezentujących Katedrę Ekonomii i Agrobiznesu oraz Katedrę Zarządzania i Marketingu, za pracę w ramach Komitetu Programowego Konferencji, wyróżniono okolicznościowymi certyfikatami. Dr. hab. Armanda Kasztelana, dr hab. Annę Nowak oraz dr Agnieszkę Komor nagrodzono za wyjątkowo kompleksowe i konstruktywne recenzje artykułów konferencyjnych.
 
 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Informacją Biznesową (IBIMA), poza organizacją cyklicznych konferencji naukowych o charakterze globalnym, zajmuje się promowaniem nowoczesnych rozwiązań biznesowych oraz rozwojem współpracy między sferą nauki a gospodarką.