Wybory do Rady Doskonałości Naukowej zakończone

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonych wyborów, członkami pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk rolniczych zostali dwaj pracownicy naukowi naszej Uczelni: prof. dr hab. Tomasz Maria Gruszecki z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.Rada Doskonałości Naukowej jest nowym organem MNiSW, który będzie działać na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie prowadzonych postępowań pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej. RDN docelowo zastąpi Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Pierwsza kadencja rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Prof. dr hab. Tomasz Maria Gruszecki został członkiem RDN w dyscyplinie – zootechnika i rybactwo, natomiast prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk w dyscyplinie – weterynaria.Serdecznie gratulujemy!