Zaproszenie na warsztat: programy mobilności naukowej z przedstawicielem Instytutu Le Studium

W związku z planami nawiązania współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim

a Regionem Centralnym Dolnej Loary (Francja) w zakresie realizacji programów mobilności naukowej 

zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Instytutu Le Studium (Orlean), które odbędzie się: 

29 maja 2019 r. (środa) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym ul. Grottgera 2 w Lublinie (sala S6)

w godzinach 9.00-13.30.

 

Instytut Le Studium (http://www.lestudium-ias.com/about-us) to jednostka odpowiadająca za wspieranie mobilności naukowej, jako czynnika rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego Regionu Centralnego Dolnej Loary, realizująca programy współpracy/wymiany naukowej finansowane przez władze Regionu w następujących obszarach tematycznych: biofarmaceutycznym , kosmetologicznym,  ekologia i ochrona środowiska, odnawialne źródła energii. W trakcie spotkania przewidziano  nie tylko prezentację Instytutu i jego wpływu na politykę regionu, ale także szczegółowe omówienie programów realizowanych przez Instytut,  takich jak: research fellowship, visiting researcher, research professorship, research consortium oraz potencjalnych obszarów współpracy  w ww. obszarach tematycznych. Oferta programowa Instytutu Le Studium wykracza poza zakres wsparcia wymiany naukowej proponowany przez MSCA Action i zwiększa szansę naukowców lubelskich uczelni na umiędzynarodowienie ich działalności badawczej, tak ze względu na formę organizacji pobytów zagranicznych (praca w ramach projektów Le Studium łączoną z pracą w jednostce macierzystej), jak i zbieżność obszarów tematycznych wskazanych przez obydwa regiony jako priorytetowe (biogospodarka/medycyna-biofarmacja/kosmetologia, energetyka niskoemisyjna – odnawialne źródła energii/ekologia).

 

Wizyta przedstawicieli Le Studium w Lublinie to punkt kulminacyjny działań przygotowawczych poprzedzających decyzję o podjęciu współpracy, badających zainteresowanie programami mobilności naukowej wśród pracowników lubelskich uczelni, ale także diagnozujących elementy programów wspierania mobilności naukowej Instytutu Le Studium, które mogą być adaptowane przez Województwo Lubelskie za pośrednictwem projektu ELISE, w ramach którego działalność Instytutu upowszechniana jest jako dobra praktyka.     W załączeniu przekazujemy szczegółową agendę wydarzenia wraz z planem wizyt studyjnych organizowanych w lubelskich jednostkach naukowych:

PROGRAM

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 27.05.2019 r. na adres mailowy