Stypendia dla studentów i naukowców we Włoszech

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Włoch przyznaje stypendia dla studentów i naukowców, którzy pragną odbyć staż we Włoszech.

Celem programu grantowego jest promocja międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnienie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej, a także przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie. Wyjazdy przewidziane są w terminie od 1 stycznia 2020 do 31 października 2020.

Stypendia przeznaczone są nie tylko na studia, ale również na realizację programów szkoleniowych i naukowych we włoskich instytutach państwowych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem dedykowanego portalu do 30 maja 2019 r. do godz. 14:00 czasu włoskiego.

Warunki przyznawania stypendiów, zasady składania wniosków oraz procedura selekcji zgłoszeń dostępne są na stronie:
https://studyinitaly.esteri.it/