Prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel oraz dr Ewelina Pyzik o badaniach lubelskich sokołów

15 maja 2019 r. ok. godz. 8.30 odbyło się „obrączkowanie” młodych piskląt sokoła wędrownego, których gniazdo znajduje się na kominie elektrociepłowni w Lublinie.

 


 

Wydarzeniu towarzyszyło ogromne zainteresowanie, tym bardziej że kilka dni wcześniej dwa spośród całej piątki potomstwa padły z podejrzeniem otrucia. Pozostałe przy życiu trzy młode sokoły jak na razie wydają się być w dobrej kondycji.

 


 

Wraz z  przedstawicielami Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt, lokalnych mediów oraz pracowników Lubelskiego PGE w wydarzeniu uczestniczyli również pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Pani dr Ewelina Pyzik oraz Prof. Renata Urban-Chmiel z Zakładu Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków). Ich celem było pozyskanie materiału (pióra, kał, wymazy z kloaki) umożliwiającego ocenę statusu zdrowotnego piskląt sokoła wędrownego. Przeprowadzone badania pozwolą na kompleksową analizę toksykologiczną, bakteriologiczną oraz parazytologiczną piskląt. Uzyskane rezultaty przyczynią się do kompleksowego rozpoznania ewentualnych zagrożeń w rozwoju młodych sokołów, pozwolą ocenić ich status immunologiczny, a przede wszystkich dostarczą nowych danych dotyczących występowania czynników zakaźnych u ptaków dzikich, jako rezerwuaru drobnoustrojów, co niewątpliwie wzbogaci aktualna wiedzę z tego zakresu.

 

 

materiał filmowy i zdjęcia na stronie "Kuriera Lubelskiego", 15 maja 2019 r. (przygotowanie obrączkowania)

 

artykuł w "Dzienniku Wschodnim", 15 maja 2019 r.

 

"Kurierze Lubelskim", 15 maja 2019 r. (sokoły zaobrączkowane)

 

na portalu lublin.112