Komunikat – Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Lublin, dnia 14.05.2019 r.

PKZP-50/2019


 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zwołuje na 21 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Agro II zwyczajne walne zgromadzenie członków Kasy:

 

—- I-szy termin o godz. 12:00

—- II-gi termin o godz. 12:15. 

 

W programie zebrania:

1. Wybór komisji mandatowej

2. Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania

3. Zmiany w Statucie PKZP przy UP w Lublinie

4. Zmiany w Regulaminie funduszu zapomogowego PKZP przy UP w Lublinie

5. Wolne wnioski

 

 

 

 

 

ZARZĄD

PKZP PRZY UP W LUBLINIE