Stypendia Rządu Włoskiego na rok akademicki 2019/2020

Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI)

dysponuje stypendiami

dla studentów zagranicznych oraz studentów obywateli włoskich, mieszkających zagranicą (IRE)

na rok akademicki 2019/2020

mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej,

upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej

oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie.

 

 

Stypendia są przyznawane na studia

oraz na realizację programów szkoleniowychi/lub naukowych

we włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych.

 

Zgłoszenia on-line należy przesyłać do godziny 14.00 30 maja 2019 roku 

za pomocą portalu https://studyinitaly.esteri.it/