Wizyta studyjna w fabryce cukierków “Pszczółka”

12 kwietnia 2019 r. – w Dniu Czekolady – Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie studiujący na kierunku Gastronomia i Sztuka Kulinarna w ramach przedmiotu Cukiernictwo oraz studenci kierunku Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, specjalizacja Analiza Żywności odbyli wizytę studyjną w Fabryce Cukierków Pszczółka sp. z o.o.
 

 

W pierwszej części wizyty Dyrektor Pionu Produkcji – dr inż. Artur Dmowski – zapoznał studentów z historią zakładu oraz przedstawił plan wizyty studyjnej.
 
Następnie Pani Małgorzata Juszka – Główny Specjalista ds. Technologii – oraz Małgorzata Sowa-Tajchreber – Główny Specjalista ds. Kontroli Jakości – szczegółowo przedstawiły studentom proces produkcji słodyczy. Studenci podczas wizyty mieli możliwość zapoznać się z działalnością fabryki, mogli zwiedzić linie produkcyjne oraz laboratoria. 
 
Ponadto uczestnicy rozmawiali z pracownikami odpowiedzialnymi za technologie i jakość produkcji. Podczas wizyty w fabryce studenci mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami produkcji oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podczas wyjazdu studenci mogli zobaczyć, że dobra organizacja działalności, nowoczesna, zautomatyzowana i zaawansowana technologia oraz dbałość o wysoką jakość produktów daje firmie przewagę konkurencyjną. Mamy nadzieję, że doświadczenia te będą motywować uczestników wizyty do zdobywania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Podczas wizyty odbyła się również degustacja produktów, która cieszyła się wielkim powodzeniem.
 

 

Fabryka Cukierków „Pszczółka” to zakład nowoczesny, spełniający najbardziej rygorystyczne normy jakości potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Produkty „Pszczółki” corocznie zdobywają nagrody ekspertów i konsumentów. Firma kontroluje cały proces produkcji: od surowca, przez tworzenie produktu, po opakowanie. Wszystkie surowce, półprodukty i produkty są pozyskiwane wyłącznie od sprawdzonych dostawców, którzy spełniają najwyższe normy jakości. Surowce są sprawdzane w strefie buforowej zakładu, a do produkcji wykorzystuje się wyłącznie te o potwierdzonej jakości.

 

 

 

Pragniemy podziękować Zarządowi oraz Pracownikom Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie, a w szczególności Panu Robertowi Rudnickiemu – Prezesowi Zarządu, Panu dr. inż. Arturowi Dmowskiemu, Pani Małgorzacie Juszce oraz Pani Małgorzacie Sowie-Tajchreber za zaproszenie studentów oraz sprawowanie opieki merytorycznej podczas wizyty studyjnej.
 

Opiekę merytoryczną z ramienia Uniwersytetu sprawowali dr hab. prof. UP Urszula Pankiewicz

oraz dr inż. Marzena Włodarczyk–Stasiak, zaś za wsparcie organizacyjne odpowiadało Centrum Nauki.