Targi Edukacyjne w Uzbekistanie i Tadżykistanie

Od 24 kwietnia do 2 maja delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyła w Międzynarodowej Misji Edukacyjnej w Uzbekistanie i Tadżykistanie. Uczelnię reprezentowały mgr Kinga Tarchynska oraz mgr Dominika Wiślińska.

 

 

Głównym celem wyjazdu w ramach kampanii Study in Poland – Ready, Study, Go Poland była promocja oferty edukacyjnej kilkudziesięciu polskich uczelni, a przede wszystkim promocja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Zadaniami do realizacji podczas Misji Edukacyjnej były między innymi zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na naszej Uczelni, promocja nowych kierunków studiów w języku polskim i angielskim, oraz promocja atrakcyjnego dla tamtego regionu świata – kierunku ogrodnictwo w języku rosyjskim. Istotnym dla rozwoju Uniwersytetu było nawiązanie współpracy z uczelniami, organizacjami polonijnymi, kulturalno-oświatowymi ośrodkami współpracy z Polską w Uzbekistanie oraz Tadżykistanie.

 

 

Zorganizowane po raz pierwszy, dedykowane jedynie uczelniom z Polski, specjalne targi edukacyjne i wydarzenia towarzyszące połączone z intensywną akcją promocyjną w internecie, portalach informacyjnych, radiu i telewizji, które zostały zorganizowane wspólnie z Ambasadą RP w Taszkencie przyciągnęły uwagę maturzystów, ich rodziców oraz pracowników i prorektorów miejscowych Uczelni.

 

 

Dodatkowo, Prezydent Uzbekistanu Sz. Mirzjojew podpisał rezolucję o działaniach mających na celu poprawę organizacji szkoleń personelu w ramach programu El-Yurt Umidi Foundation (uzbeckiej fundacji zajmującej się sektorem szkolnictwa) by systematycznie dokształcać specjalistów za granicą.

 

 

Podczas spotkań z prorektorami na Politechnice w Duszanbe i późniejszego przejazdu z potencjalnymi partnerami tadżyckimi do ich uniwersytetów, nastąpiła okazja do zapoznania się z potencjałem naukowym uczelni oraz spotkań ze studentami zainteresowanymi podjęciem studiów w Polsce. Przy każdej z tych okazji zaprezentowano przewagi konkurencyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, udzielono informacji na temat kosztów studiów, możliwości programu Erasmus+ zarówno dla studentów, jak i pracowników. Przekazano także szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, możliwości uzyskania stypendiów socjalnych i naukowych, warunków i kosztów akademików, dostępnego na Lubelszczyźnie rynku pracy oraz możliwości rozwoju osobistego na Uczelni.

 

 

Zainteresowanie ze strony młodzieży uzbeckiej i tadżyckiej studiami w Polsce jest bardzo duże, czego dowodem były owocne spotkania potencjalnych studentów z przedstawicielami UP w Lublinie. Rynek edukacyjny w Uzbekistanie jest rynkiem niezwykle perspektywicznym i dynamicznie się rozwijającym. Liczba studentów z Uzbekistanu w 2014 roku studiujących w Polsce liczyła 152 osoby, w 2017 roku 367. W przypadku Tadżykistanu dane to odpowiednio 83 osoby w 2014r. i 200 w roku 2017. Dane te świadczą o ogromnej dynamice wzrostu liczby studiujących w Polsce obywateli regionu, a także o tym, że możemy przyjąć studentów z tych krajów już w październiku 2019 roku. 

 

 

 

Fot. mgr Dominika Wiślińska / DPUiWM