Reprezentacja Uniwersytetu na uroczystościach 3 Maja w Lublinie

3 maja 2019 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych z okazji obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 
 
Prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, profesor Zbigniew Grądzki wraz z przedstawicielami
Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie złożyli w imieniu całej społeczności akademickiej kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim.

  

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja.
 
 
Fot. Marek Piotrowski