Zmarł prof. dr hab. inż. Marek Ćwintal

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 5 maja 2019 r.

zmarł, przeżywszy 62 lata

ś. p.

Prof. dr hab. inż. Marek Ćwintal 

długoletni pracownik Katedry Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, wybitny specjalista z zakresu badań nad jakością materiału siewnego i technologii uprawy roślin motylkowatych,

członek Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

oraz Przewodniczący Wydziałowej i członek Senackiej Komisji ds. Kadr,

człowiek niezwykle szlachetny i prawy, ceniony nauczyciel i wychowawca młodzieży akademickiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 7 maja 2019  r.  (wtorek)

o godz. 11:00 w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, powiat lipski.


    Rektor i Senat

Dziekan i Rada Wydziału Agrobioinżynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie