Nowie kierunki i nowy Wydział w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie- JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk dla Gazety Wyborczej

"Gazeta Wyborcza" publikuje na swoich łamach artykuł dotyczący zmian w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od nowego roku akademickiego uczelnia otwiera siedem nowych kierunków, powstanie także nowy Wydział Biologii Środowiskowej. JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wyjaśnia, czym będzie zajmować się nowa jednostka: "Trzeba wiedzieć, że uczelnia akademicka musi prowadzić badania. W naszym przypadku badania dotyczą m.in. problemu bioróżnorodności w środowisku przyrodniczym w rolnictwie, chodzi m.in. o regionalny charakter występujących na Lubelszczyźnie roślin i zwierząt. Dam przykład krowy białogrzbietej. W latach 70. zeszłego wieku została uznana za wymarłą… Przed 20 laty, gdy rozpoczynaliśmy restytucję w Polsce tej rasy, zidentyfikowaliśmy u niej swoiste geny tej rasy, co potwierdziło jej odrębność genetyczną… Mleko od białogrzbiety posiada wyższe walory prozdrowotne i jest lepsze do produkcji serów… teraz pracujemy na identyfikacją genów, które z nich odpowiadają za jakość mleka.

 

więcej inforacji w "Gazecie Wyborczej", dodatek "Studiuj z głową- Lubelskie" (29.04.2019 r.):