Zmarł ks. prał. dr Stanisław Sieczka

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 27 kwietnia 2019 r.

zmarł

 

ś. p.

ks. prał. dr Stanisław Sieczka

 

 

 nauczyciel akademicki i duszpasterz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

 kapelan honorowy Ojca Świętego, kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej,

kapłan otwarty na każdego człowieka i gorliwy kaznodzieja,

prawy i szlachetny człowiek.

 Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

o godz. 14:00 w Archikatedrze Lubelskiej.

Po Mszy św. nastąpi złożenie ciała Zmarłego do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej. 

 

  

    Rektor i Senat

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie