Godziny rektorskie 30 kwietnia 2019

 

Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków

i studentów studiów niestacjonarnych kierunek Weterynaria

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) od godziny 12.00

REKTOR

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk