Staż dla studentów w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 

zaprasza na

 

XII edycję Wakacyjnych Staży Studenckich

 

 

Możliwość współpracy z analitykami wykonującymi zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP i Szefa BBN.

 

Rekrutacja odbywa się do następujacych komórek BBN:

Departament Analiz Społecznych

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

Archiwum BBN

 

termin składania formularzy aplikacyjnych do 28 kwietnia 2019 r.

 

 

więcej informacji na stronie: www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/staze-studenckie/5981,Program-Wakacyjnych-Stazy-Studenckich.html