Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami na XVI Targach Pracy w Lublinie

10 kwietnia 2019 w  Centrum Targowo–Wystawienniczym Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie odbyła się XVI edycja Targów Pracy. Wzięli w nich udział pracownicy Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami. Jest to efekt wieloletniej współpracy w ramach partnerstwa publiczno-społecznego.

Wydarzenie było organizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie oraz Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie.

Partnerstwo umożliwia stały kontakt z pracodawcami i instytucjami rynku pracy — także w trakcie Targów Pracy — umożliwiając studentom i absolwentom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. W trakcie Targów z porad Biura skorzystać mogli także inni uczestnicy wydarzenia.