Relacja z wydarzenia “Gra o Karierę”

W dniach 8 – 12 kwietnia 2019 r. Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami już po raz drugi zorganizowało cykl szkoleń, konsultacji i ekspozycji mających przybliżyć studentom zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku pracy oraz rozpoczęciem kariery zawodowej.

 

 

W szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach projektu "Gra o Karierę" na naszej Uczelni wzięło udział blisko 100 osób. Studenci mogli skorzystać z porad indywidualnych pozwalających im poznać swoje predyspozycje i kompetencje zawodowe. Mieli także szansę dowiedzieć się jak odpowiedzialnie zaplanować swoją karierę i jak radzić sobie ze stresem. Uczestnikom wydarzenia informacji w zakresie zawodowym udzielano przy stoiskach informacyjnych m.in. biura podróży Chris, biura Erasmus oraz przedstawiciele Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Na zakończenie studenci mieli okazję wziąć udział w warsztatach artystycznych pt. „Młodzi w Pracy”. 

 

 

 

 

"Gra o karierę" to wydarzenie organizowane przez akademickie biura karier w całej Polsce na uczelniach, których władze wchodzą w skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przy KRASP funkcjonuje Zespół ds. ABK koordynujący i określający standardy działania zrzeszonych biur karier.

 

[ Galeria zdjęć ]

Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM