Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach (gmina Spiczyn, powiat łęczyński, woj. lubelskie) odbyły się eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiadę przeprowadził Komitet Okręgowy działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w którego skład wchodzą dr hab. Piotr Kraska prof. uczelni (przewodniczący) oraz dr hab. Sylwia Andruszczak prof. uczelni (sekretarz).

 

 

 


 

Olimpiadę przeprowadzono dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Dyrekcji ZSR w Kijanach, a także całego grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi. W organizację Olimpiady aktywnie włączyli się pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz studenci Koła Naukowego Agronomów, biorąc udział w pracach Jury.
W zmaganiach wzięło udział 135 uczniów z 41 szkół z terenu województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Uczniowie startowali w siedmiu blokach tematycznych. Funkcję przewodniczących Jury w poszczególnych blokach pełnili: dr Ewa Kwiecińska-Poppe (Produkcja roślinna), dr inż. Piotr Stanek (Produkcja zwierzęca), dr inż. Adam Węgrzyn (Mechanizacja rolnictwa), dr Agnieszka Malik (Technologia żywności), dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś (Gastronomia), dr hab. Halina Lipińska (Architektura krajobrazu), dr hab. Iwona Taszkun (Weterynaria).
 

 

 


 

Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie reprezentowała dr hab. Halina Lipińska, natomiast Dziekana Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek.
Zmaganiom uczniów przyglądała się Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska, wręczając najlepszym uczestnikom Olimpiady puchary ufundowane przez JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka.
W eliminacjach centralnych Olimpiady okręg lubelski będzie reprezentowało 21 uczniów. Najlepsze wyniki w Olimpiadzie uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu.

Serdecznie gratulujemy