Nabór wniosków w Programie Welcome to Poland (NAWA)

Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu.

Dofinansowane mogą zostać działania związane z:
1) podnoszeniem kompetencji kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej związanych z obsługą cudzoziemców poprzez działania szkoleniowe;
2) rozwijaniem działań związanych z internacjonalizacją „w domu”;
3) przygotowaniem organizacyjnym uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy;
4) kształtowaniem postaw otwartości i tolerancji w środowisku kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej;
5) organizacją miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre.

Alokacja środków w naborze wynosi 15 mln zł. NAWA zastrzega jednocześnie, że alokacja środków w naborze może zostać zwiększona. Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 500 000 zł.

Termin składania wniosków
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 8 kwietnia 2019 do 13 czerwca 2019 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie NAWA –>


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464