Fundacja Nutricia – granty związane z żywieniem człowieka – otwarto nabór na 2019 r.

Fundacja Nutricia uruchomiła nabór wniosków na projekty badawcze w ramach swoich konkursów grantowych na 2019 r.

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji. Są nimi ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Aktaulany konkurs skierowany jest głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka.

Fundacja Nutricia przyznaje trzy rodzaje grantów:
1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora
3. Stypendia naukowe (max. rok) – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora/autorów projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia Wniosku jest kierownik projektu. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 100.000 złotych.

Szczegółowe informacje o konkursach mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Fundacji Nutricia –>

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora –>

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2019 r.