mgr Piotr Jakubowicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Piotra Jakubowicza

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Efektywność technik bioremediacyjnych w procesach oczyszczania gleb skażonych substancjami ropopochodnymi"