Komunikat o Godzinach Rektorskich

KOMUNIKAT

Ogłaszam Godziny Rektorskie

wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków

i studentów studiów niestacjonarnych – kier. weterynaria

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa), od godziny 14.00

 

REKTOR

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk