O mleczarstwie – nowym kierunku na UP w Lublinie – JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz Dziekan prof. dr hab. Joanna Barłowska

W najnowszym numerze "Przeglądu mleczarskiego" opublikowany został artykuł o mleczarstwie- nowopowstałym kierunku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Jest on realizowany w ścisłej współpracy Uczelni  z przemysłem mleczarskim. JM Rektor Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk podkreśla: Jest to pierwszy na naszej Uczelni kierunek studiów powstały z inicjatywy praktyki gospodarczej, tzn. prezesów mleczarni funkcjonujacych na terenie wschodniej Polski.skierowali w październiku 2018 r. do mnie pismo z prośbą o o podjęcie działań w kierunku utworzenia tego kieruku studiów. Plan i program studiów został przygotowany przez zespół pod kierunkiem Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Gospodarki prof. dr hab. Joanny Barłowskiej, która dodaje: student pozna podstawy produkcji i pozyskiwania mleka z zachowaniem standardów higieny, pozna podstawy mechaniki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej. Zapozna się z metodami zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego, z zasadami własciwej higieny w zakładach mleczarskich oraz gospodarką wodno-ściekową.

 

 

fragment artykułu, całość dostępna w nr 4 "Przeglądu mleczarskiego"