Zmiany w programie Springer Open Choice

 

Informujemy, że autorzy korespondencyjni posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej zarejestrowanej do licencji krajowej Springer mogą skorzystać z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW.

 

Z początkiem 2019 r. w Polsce wdrożona została nowa licencja umożliwiająca publikowanie w sposób otwarty w tytułach wydawnictwa Springer. Dotychczasową umowę zastąpiła tzw. Wersja Compact, w której większa część środków przeznaczona została na publikowanie w sposób otwarty.

 
Czasopisma objęte programem należą do czasopism hybrydowych Springer – tzn. czasopism zawierających artykuły otwarte oraz do których dostęp jest odpłatny (w 2019 r. – 1919 czasopism). Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central (ok. 200 tytułów) oraz SpringerOpen (ok. 80 tytułów). Uwzględnione w programie typy artykułów to: Original Paper, Review Paper, Brief Communication oraz Continuing Education.
 

Nowa licencja wprowadza ograniczenie w liczbie artykułów, jakie zostaną sfinansowane w ramach programu.
Na 2019 r. przewidziano możliwość publikcji do 2091 artykułów łącznie dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji krajowej Springer. W przypadku wyczerpania się puli, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub opłatę indywidualną za publikację otwartą.
 

Zachęcamy do zapozanania się z pełną informacją o programie Springer Open Choice na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki, Znajdą tam Państwo listę tytułów czasopism oraz szczegółowe instrukcje dla autorówlink.