Konkurs EUREKA/Photonics21 Mirror Group 2019 (NCBiR)

Centrum Nauki informujemy, że został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Photonics21 Mirror Group na zasadach inicjatywy EUREKA.

Nazwa konkursu:
EUREKA/Photonics21 Mirror Group – konkurs 2019

Cel konkursu:
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Tematyka projektu powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu:
a) technologie fotoniczne będące przedmiotem konkursu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie): obróbkę laserową, wytwarzanie addytywne, selektywne spiekanie laserowe, utwardzanie fotoniczne, sterowanie procesem optycznym / technologia analityczna procesu (PAT), wykrywanie optyczne 3D i obrazowanie, w tym obrazowanie spektralne i hiperspektralne, obrazowanie fal milimetrowych i LiDAR, litografię (foto-, stereo-, laserową);
b) sektory przemysłu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie): elementy elektroniczne i komputerowe, inżynierię elektromechaniczną, transport i produkcję samochodów, w tym przeznaczonych dla celów współzawodnictwa sportowego, lotnictwo i przemysł lotniczy, materiałowy, chemiczny i farmaceutycznego, przemysł kontroli żywności, inżynierię bezpieczeństwa i jakości oraz technologię produkcji.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Niemcy, Austria, Polska, Szwajcaria, Francja, Izrael i Wielka Brytania

Termin naboru wniosków:

25 marca –  25 lipca 2019 r.

Budżet NCBR: 600 tys. euro
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA/Photonics21 Mirror Group przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:
• w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
• w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo w szczegółowym ogłoszeniu konkursowym –>