Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

 

Centrum Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przypomina, iż otwarte są 3 konkursy Narodowego Centrum Nauki na finasowanie projektów badawczych:

1 – OPUS 17 – nabór wniosków do 17 czerwca 2019 r.
OPUS 17 jest to konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 17 w kwocie 300 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków ( –>).
Termin naboru wniosków: 15 marca – 17 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCN –>

2 – PRELUDIUM 17 – nabór wniosków do 17 czerwca 2019 r.
PRELUDIUM 17 jest to konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora. W konkursie można uzyskać środki w wysokości maksymalnie 70 000, 140 000 lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować zakup aparatury, której koszt nie może przekroczyć 30 % wartości projektu. Zespół badawczy może składać się maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 17 w kwocie 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków (–>).
Termin naboru wniosków: 15 marca – 17 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCN —>

3 – MOZART – nabór ciągły
MOZART jest międzynarodowym konkursem na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Jego budżet to 5,5, mln zł. Jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu.Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.
Nabór wniosków w konkursie MOZART jest ciągły. Wnioski składa się zarówno do NCN, jak i do FWF
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCN –>

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:

Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pokój nr 463

Katarzyna Ruczkowska – tel 81 445 61 35, pokój 464