Przyznano środki na działalność upowszechniającą naukę i wsparcie czasopism naukowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Miło nam poinformować, że złożone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w listopadzie 2018 r. projekty na Działalność Upowszechniająca Naukę i Wsparcie Czasopism Naukowych zostały pozytywnie ocenione i znalazły się na listach projektów które otrzymały dofinansowanie.

 

Pierwszy projekt, w ramach Wsparcia Czasopism Naukowych przygotowało Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem Pani Kierownik Anny  Wypychowskiej z pomocą Centrum Nauki. Złożono wniosek o dofinasowanie na kwotę 33 166 PLN.

Celem projektu jest podniesienie jakości prac wydawniczych i edytorskich oraz wsparcie umiędzynarodowienia czasopisma „Agronomy Science”.

 

Drugi projekt przygotowała Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pod przewodnictwem dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego z pomocą Centrum Nauki, a przyznana kwota wynosi 149 500 PLN.

Celem jest organizacja IX Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pt. „Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics  – Modern Technologies and Development Perspectives”, Lublin, 18-20 września 2019 r.

Trzeci projekt przygotowała Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu,  Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej  pod przewodnictwem dr hab. Haliny Lipińskiej z pomocą Centrum Nauki, a przyznana kwota wynosi 79 200 PLN.

Celem projektu jest organizacja Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”  22-24 maja 2019 r.

 

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!