Trwa nabór w ramach konkursu 1/4.1.4/2019/POIR – Projekty Aplikacyjne

Centrum Nauki przypomina o otwartym konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w 2019 r.

Konkurs Projekty aplikacyjne kierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo.

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W ramach konkursu prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Termin naboru wniosków: 4 marca – 30 kwietnia 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:
1) od 4 marca do 31 marca 2019 r.,
2) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBR –>

Zainteresowanych ubieganiem się o środki w wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds projektów i Funduszy:
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 6968, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463