Nabór wniosków w programie Polskie Powroty (NAWA)

Centrum Naukowe informuje, iz otwarty jest nabór projektów w II edycji Programu Polskich Powrotów, który skierowany jest do polskich badaczy pracujących na uczelniach na całym świecie.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie.

Projekt ten daje także unikatową szansę polskim uczelniom, instytutom naukowym oraz badawczym na pozyskanie do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz najświeższą wiedzę na temat trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Działaniami finansowanymi w ramach programu są:
– wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
– wynagrodzenia członków Grupy Projektowej;
– przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
– adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej.

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić Powracających Naukowców.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku do godz. 15:00
, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowe informacje znajduję się na stronie Programu NAWA –>

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464