Nabór wniosków w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (NAWA)

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Rezultaty projektu powinny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Partnerem w projekcie muszą być co najmniej 3 uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą.

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:
– opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
– opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
– organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
– opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;
– rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
– udział w stażach;
– wymiana studentów oraz pracowników;
– wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
– prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
– rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
– prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
– przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
– nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.

Nabór wniosków w ramach II edycji programu trwa do 30 maja 2019 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w okresie od 14 marca 2019 do 30 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Więcej infromacji na stronie Programu NAWA –>

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464