Nabór wniosków w programie im Stanisława Ulama (NAWA)

Centrum Nauki informuje, iż otwarty jest nabór wniosków w Programie im. Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
– prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
– odbycie stażu podoktorskiego;
– pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Aplikację w programie składa indywidualny naukowiec, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, nie posiada polskiego obywatelstwa, a także co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w programie.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Nabór wnisków w programie będzie prowadzony do 23 kwietnia 2019 roku do godz 15:00, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowe informacje znajduję się na stronie Programu NAWA –>

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464