Urząd Miasta Lublin Konferencja “Inżynierowie dla Lublina”

28 marca 2019 r. w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się Konferencja „Inżynierowie dla Lublina”. Głównym organizatorem tego wydarzenia był Urząd Miasta Lublin – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, a współorganizatorem Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie. 
W Konferencji wzięło udział około 500 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Konferencję otworzyła prof. dr hab. Halina Buczkowska Prorektor d.s. studenckich i dydaktyki, a sesję dla szkół ponadpodstawowych dr hab. Izabela Kuna–Broniowska Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji.
Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM
Fot. UM Lublin
W ramach Konferencji zaprezentowało się wiele szkół: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zespół Szkół Elektronicznych, Technikum Energetyczno–Informatyczne, Zespół Szkół Samochodowych, uczelnie: UP w Lublinie, Politechnika Lubelska, WSEI oraz pracodawcy jak: PZL Świdnik, Wikpol czy Europiek. Uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach planowania swojej kariery z firmą Randstad lub zwiedzić takie przedsiębiorstwa jak ABM Greiffenberger Polska sp. z o.o., Intrograf S.A., MPK Lublin sp. z o.o., NOYEN sp. z o.o. czy Asquini Polska sp. z o.o. Konferencja została objęta wsparciem wielu regionalnych ośrodków medialnych.
Koordynatorem Konferencji ze strony Uczelni był dr hab. inż. Leszek Rydzak prof UP z Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych.
Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM
Warsztaty w ramach „Ścieżki inżyniera” przeprowadzili:
  • dr hab. inż. Zbigniew Kobus z Katedry Podstaw Techniki Zakładu Ergonomii,
  • dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz z Katedry Energetyki i Środków Transportu,
  • dr inż. Andrzej Kuranc z Katedry Energetyki i Środków Transportu,
  • dr inż. Marek Domin z Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz,
  • dr inż. Agata Blicharz-Kania z Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz,
  • dr inż. Jacek Caban z Katedry Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych,
  • a pomocą służyli studenci z II roku II stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
Uczniowie mogli dowiedzieć się co to jest kawitacja lub liofilizacja. Poznali właściwości paliw i jakie testy przechodzi pojazd przed dopuszczeniem do ruchu. Dowiedzieli się jak transportuje się materiały, co to jest biokosmetyk, na czym polega naturalne piękno. Najważniejsze było jednak to, że uczniowie zobaczyli na własne oczy laboratoria, w których takie rzeczy się bada i rozwija zastosowania. Wszystko bowiem ma swój początek w ludzkiej kreatywności, którą na naszej Uczelni szczególnie pielęgnujemy i stymulujemy. „Ścieżka inżyniera” służyła zaproszeniu do wyboru naszej Uczelni jako początku kariery zawodowej uczniów, przyszłość bowiem należy do inżynierów.
Uczelnię na forum Konferencji reprezentowali: dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej oraz Ambasadorki UP studentki: Aleksandra Suchań, Marlena Walenciuk oraz Julia Wójcik.
Fot. UM Lublin
Stoisko Uniwersytetu, na którym można było zapoznać się z ofertą studiów oraz porozmawiać o Uczelni było obsługiwane przez studentów studiów doktorskich: mgr inż. Sybillę Kłapsię z Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego oraz mgr inż. Marcina Natoniewskiego z Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych.
Autor tekstu: dr hab. inż. Leszek Rydzak, prof UP
Fot. UM Lublin