Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na Targach Edukacyjnych w Kraśniku

7 lutego 2019 r. w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyły się Targi Edukacyjne Powiatu Kraśnickiego, na które został zaproszony Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 

Przedstawiciele Uczelni mgr inż. Marcin Natoniewski – student IV roku studiów III stopnia z Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych Wydziału Inżynierii Produkcji i dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej przedstawili uczniom szkół średnich ofertę edukacyjną i zachęcali do wyboru kierunków studiów w  naszej Alma Mater.

Fot. P. Michalski, DPUiWM