Wizyta w szkole Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

11 grudnia 2018 r. pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie spotkali się z młodzieżą licealną w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. W imieniu społeczności licealnej przywitała nas dyrektor szkoły – Alicja Borkowska. Wiosną tego roku Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie obchodziło jubileusz 100-lecia istnienia szkoły. 

Organizacją wyjazdu do Hrubieszowa zajął się Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, a uczestnikami byli:

 

  • dr hab. Leszek Rydzak prof. nadzw. UP w Lublinie z Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych Wydziału Inżynierii Produkcji, który przedstawił wykład pt. "Przedsiębiorczość – z czym to się je",
  • dr inż. Marek Domin z Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Wydziału Inżynierii Produkcji, który wygłosił wykład pt. "Kriogenika w medycynie i przemyśle",
  • mgr inż. Magdalena Stobiecka, doktorantka z Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, która zaprezentowała wykład pt. "Bezpieczeństwo żywności",
  • dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, który przedstawił prezentację pt. "Dlaczego warto studiować z nami" oraz zapoznał licealistów z kierunkami studiów w Uczelni,
  • ambasadorki UP w Lublinie:  Uliana Havryliv – studentka III roku architektury krajobrazu i  Agata Satowska -studentka III roku bezpieczeństwa żywności, które opowiedziały o studiowaniu w murach UP w Lublinie.

 W spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyli uczniowie kilku klas licealnych, którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali przygotowanych wykładów oraz wzięli udział w konkursie z nagrodami ufundowanymi przez Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Fot. dr inż. P. Michalski, DPUiWM